Hình thức thanh toán

THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt tại công ty hoặc tại nhà sau khi nhận được hàng.
THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN


1. NGÂN HÀNG ACB - SỞ GIAO DỊCH TP.HCM

    TÊN CHỦ TK: CÔNG TY TNHH K.A.S

    SỐ TK: 8725389


2. NGÂN HÀNG VCB - CHI NHÁNH BẾN THÀNH

    TÊN CHỦ TK: CÔNG TY TNHH K.A.S

    SỐ TK: 033 1000 411 763


3. NGÂN HÀNG VCB - CHI NHÁNH BẾN THÀNH

     TÊN CHỦ TK: NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

     SỐ TK: 033 1000 424 761