Power Supply

Power Supply
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

IPOWER G550

Thiết kế với kiến trúc chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3V3, tận dụng tối đa công suất bộ..

0,0VNĐ

IPOWER G600

Thiết kế với kiến trúc chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3V3, tận dụng tối đa công suất bộ..

0,0VNĐ

IPOWER G650

Thiết kế với kiến trúc chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3V3, tận dụng tối đa công suất bộ..

0,0VNĐ

IPOWER G700

Thiết kế với kiến trúc chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3V3, tận dụng tối đa công suất bộ..

0,0VNĐ

IPOWER G750

Thiết kế với kiến trúc chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3V3, tận dụng tối đa công suất bộ..

0,0VNĐ

IPOWER85 400

Kiến trúc mạch thiết kế chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3v3, tận dụng tốt đa công suất b..

0,0VNĐ

IPOWER85 450

Kiến trúc mạch thiết kế chuyển đổi képMạch VRM riêng biệt cho đường 3v3, tận dụng tốt đa công suất b..

0,0VNĐ

IPOWER90m 600W

hiết kế với kiến trúc mạch SRC) Mạch VRM riêng biệt cho đưởng 3v3 và 5V, tận dụng tối đa công suấ..

0,0VNĐ

IPOWER90m 700W

Thiết kế với kiến trúc mạch SRC) Mạch VRM riêng biệt cho đưởng 3v3 và 5V, tận dụng tối đa công suấ..

0,0VNĐ

Nguồn Acbel iPower 80PLUS 450

Thông tin sản phẩm Nguồn máy tínhHãng sản xuấtAcBelTên sản phẩmiPower 80Plus 450Chuẩn NguồnATXC..

0,0VNĐ

Nguồn Acbel iPower 80PLUS 550

Thông tin sản phẩm Nguồn máy tínhHãng sản xuấtAcBelTên sản phẩmiPower 80plus 550Chuẩn NguồnATXC..

0,0VNĐ

Nguồn Acbel iPower 80PLUS 750

Thông tin sản phẩm Nguồn máy tínhHãng sản xuấtAcBelTên sản phẩmiPower 80plus 750Chuẩn NguồnATXC..

0,0VNĐ